Volunteer Actors Magazine

volunteeer_actors_cover
نشریه کنشگران داوطلب

یکی از جذاب ترین بخش های زندگی حرفه ای من سردبیری فصلنامه ای تخصصی «کنشگران داوطلب» بود که طی سالهای ۸۱ تا ۸۴سردبیری آن به عهده من بود.  این نشریه پروژه سازمان غیردولتی «مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی ایران» بود  که بعد از دوسال به «مرکزمطالعات وآموزش سازمان های جامعه مدنی ایران» تغییر نام داد. مدیریت این مرکز به عهده دکترسهراب رزاقی بود که وی همچنین مدیر مسوول این مجله را نیز به عهده داشت.

شماره ۶ و ۱۳ تنها به زبان انگلیسی منتشر شده اند و شماره اختصاصی «جنبش زنان و جامعه مدنی» نسخه انگلیسی دارد که البته هم بسیار کمحجم تراز نسخه فارسی است و هم مقالات متفاوتی در ان استفاده شده است.

شاید بتوان گفت که «کنشگران داوطلب»  اولین نشریه تخصصی جامعه مدنی به شمار می رفت. سه شماره اول بیشتر این نشریه شبیه یک خبرنامه بود. تا آن زمان نشریه تخصصی در زمینه سازمان جامعه مدنی وجود نداشت. با رونق گرفتن فعالیت های سازمان های غیردولتی در ایران، یکی از حوزه هایی که به صورت مداوم برای روزنامه های مختلف پوشش دادم خبرها وموضوعات مربوط به این حوزه بود. چه در حوزه سازمان ها، چه در حوزه قانون گذاری و چه در پیگری مباحث تئوریک آن. اینکه این مرکز این امکان را فراهم کرد که بتوانیم به سمت شکل گیری یک نشریه تخصصی در این حوزه برویم فرصت بسیار مغتنمی بود. در طی مدتی که این نشریه منتشر شد به نظرم به یک الگویی از یک نشریه تخصصی در حوزه جامعه مدنی دست پیدا کردیم که تا سال ۱۳۸۴ که از ایران برای ادامه تحصیل خارج شدم ادامه داشت و بعد از من هم با انتشار چندین شماره دیگر ادامه پیدا کرد.

در هر شماره این نشریه یک موضوع محور اصلی قرار داشت و مطالب مختلفی پیرامون آن تهیه می شد. علاوه بر آن خبرهای مرتبط با سازمان های جامعه مدنی ایران، تجربه های موفق و مسائل و مشکلاتی که جامعه مدنی ایران به صورت کلی با آنها دست و پنجه نرم می کرد نیز جای ویژه ای داشتند. نشریه برای سازمان های غیردولتی، مسوولان دولتی، آژانس های سازمان ملل، رسانه ها و برخی دانشگاهیان ارسال می شد تا از این طریق ادبیات جامعه مدنی به نوعی در میان گروه های یاد شده توسعه یابد.

در شماره اول، موضوع «قانون سازمان های غیردولتی» محور اصلی است. در شماره ششم که کاملا به زبان انگلیسی است، مقالاتی در زمینه دموکراسی در مجله به چشم می خورد. در شماره ۸، موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ستون های اخلاقی جامعه مدنی موضوع اصلی نشریه است. موضوعات دیگری همچون شبکه سازی، ظرفیت سازی، جامعه مدنی زنانی، استقلال و پایداری سازمانی نیز از جمله دیگر موضوعاتی هستند که در شماره های گوناگون به چشم می خورند.

شماره ویژه «جامعه مدنی و جنبش زنان» شاید نقطه عطف این سری از نشریات باشد که مجموعه منحصر به فردی از مقامات، مصاحبه ها و گزارشهایی از فعالان حوزه زنان در سازمان های دولتی و غیردولتی، مطبوعات، سازمان های دولتی، دانشگاه ها و … است. بسیاری از افرادی که آن سالها را به یاد می اورند از من خواسته بودند که نسخه پی دی اف این نشریات را در اختیارشان بگذارم که به این وسیله این خواسته اجابت می شوند.

برای آشنایی با اینکه مرکزمطالعات و تحقیقات جامعه مدنی ایران چه نوع فعالیت های گوناگونی انجام می داد درآخر گزارش سالیانه مرکز را نیز می بینید.

Volunteer Actor's Quarterly, No1
Volunteer Actors' Quarterly, No.1
Volunteer Actors' Quarterly, No.2
Volunteer Actors' Quarterly, No.2
Volunteer Actors' Quarterly, No.3
Volunteer Actors' Quarterly, No.3
Volunteer Actors' Quarterly, No.4&5
Volunteer Actors' Quarterly, No.4&5
Volunteer Actors' Quarterly, No.6
Volunteer Actors' Quarterly, No.6&7
Volunteer Actors' Quarterly, No.8
Volunteer Actors' Quarterly, No.8
Volunteer Actors' Quarterly, No.9&10
Volunteer Actors' Quarterly, No.9&10
Volunteer Actors' Quarterly No.11&12
Volunteer Actors' Quarterly No.11&12
Volunteer Actors' Quarterly, No.13
Volunteer Actors' Quarterly, No.13
Volunteer Actors' Quarterly, No.14&15
Volunteer Actors' Quarterly, No.14&15
Special Issue on Women Movement, 2005 (In English)
Special Issue on Women Movement, 2005 (In English)
volunteer_women_farsi
Special issue on "Women Movement and Iranian Civil Society"
Volunteer Actors , Annual Report
Volunteer Actors , Annual Report